Adam Sieńko Kandydat na Burmistrza Augustowa
6
3
4
Tomasz Zbigniew Wojszko do Rady Miejskiej Augustowa
Zgoda Współpraca Rozwój

Tomasz Zbigniew Wojszko urodziłem się w 1958 roku w Augustowie. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 4, następnie do Technikum Budowlano – Elektrycznego (obecnie ACE) w Augustowie. Ukończyłem Politechnikę Białostocką z dyplomem magistra inżyniera elektryka. Jestem długoletnim mieszkańcem Oś. Śródmieście w Augustowie. Przez wiele lat pełniłem funkcję prezesa Augustowskich Wodociągów. Dokonałem znacznych modernizacji i rozbudowy sieci oraz obiektów wodociągowych na terenie miasta przy dużym wsparciu środków zewnętrznych. Te inwestycje spowodowały, że Augustów ma wodę, nadającą się do picia bezpośrednio z kranu. Obecnie pracuję w Starostwie Powiatowym w Augustowie. Od prawie trzydziestu lat jestem żonaty. Mam dwójkę dorosłych dzieci, które ukończyły studia i już pracują.