Adam Sieńko Kandydat na Burmistrza Augustowa
7
1
4
Stanisław Balcewicz do Rady Miejskiej Augustowa
Zgoda Współpraca Rozwój

Stanisław Balcewicz lat 68, emerytowany oficer Policji. Wykształcenie wyższe; mgr administracji Absolwent Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. W trakcie służby pełniłem funkcje kierownicze. W latach 1990-2000 byłem: Komendantem Komisariatu Policji w Płaskiej, następnie Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego oraz zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie. W latach 2001-2015 byłem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Augustowie. Działałem społecznie w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie pełniąc funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Angażuję się w działalność Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KPP w Augustowie. Swoje doświadczenie zawodowe i społeczne chcę wykorzystać w Radzie Miejskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Augustowa.