Adam Sieńko Kandydat na Burmistrza Augustowa
6
4
4
Maria Daniłowicz do Rady Miejskiej Augustowa
Zgoda Współpraca Rozwój

Maria Daniłowicz – urodzona w Białymstoku, bezpartyjna. Zamieszkała w Augustowie, mężatka. Posiada wykształcenie wyższe- magister chemii. Pracowała w laboratorium analitycznym. Jako nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej Nr 6, przez 12 lat pełniła funkcję wicedyrektora Gimnazjum Nr 1 w Augustowie. Obecnie jest dyrektorem Policealnego Studium Farmaceutycznego w Augustowie.