Adam Sieńko Kandydat na Burmistrza Augustowa
6
1
4
Alojzy Józef Żukowski do Rady Miejskiej Augustowa
Zgoda Współpraca Rozwój

Alojzy Józef Żukowski lat 66. Żonaty, ojciec trojga dorosłych dzieci. Były członek Komisji Interwencji i praworządności przy MKK NSZZ Solidarność w Augustowie. Przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Turystycznej 20 A w Augustowie. Aktywny działacz społeczny. Zamierza doprowadzić do zagospodarowania terenu po Silikatach oraz wspierać rozwój turystyki, kultury i oświaty w mieście.