Adam Sieńko Kandydat na Burmistrza Augustowa
  • Dokonania 01
  • Dokonania 02
  • Dokonania 03
  • Dokonania 04
  • Dokonania 05

NASZE DOKONANIA

Ludzie tworzący Koalicję Obywatelską, pełniąc różne funkcje w samorządzie miejskim Augustowa oraz w innych instytucjach publicznych, realizowali lub przyczynili się do realizacji wielu poważnych i kosztownych inwestycji miejskich, bez których miasto, mieszkańcy, samorząd miejski nie mógłby funkcjonować.

 

Zdrojowa 

Ulica Zdrojowa, zagospodarowanie terenu pod Hotelem Warszawa, parking przy Sanatorium, inwestycje zrealizowane przez Miasto z dofinansowaniem środków finansowych Unii Europejskiej

Bulwary

Bulwary wraz ze ścieżką rowerową od Szosy Suwalskiej obok Hotelu Hetman, Sanatorium, Hotelu Warszawa wzdłuż jeziora Necko, rzeki Netty, Kanału Augustowskiego i Kanału Bystrego do Szosy Lipskiej, projekt realizowany przez Miasto Augustów przy udziale środków Unii Eurpoejskiej

Oczyszczalnia ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa stacji uzdatniania wody ale przede wszystkim budowa kilkudziesięciu kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Przed realizacją tych inwestycji mieszkańcy Miasta mieli dostęp do sieci wodociągowej w 50 %, do kanalizacji w 40 %. Po realizacji tych inwestycji dostępność mieszkańców do sieci wodociągowej wynosi ok. 95 %, do kanalizacji sanitarnej ok. 90 %. Te inwestycje nie tylko poprawiły jakość wody, oczyszczanie ścieków ale przede wszystkim poprawiły jakość życia mieszkańców i możliwość realizacji inwestycji produkcyjnych i usługowych.

PEC

Modernizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i realizacja programu uciepłowniania miasta poprzez likwidację kilkudziesięciu lokalnych kotłowni. Dla przykładu podłączono budynki Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej, ul. Komunalna, Tytoniowa, a także Hotel Warszawa i Sanatorium i wiele innych jednostek. Zadanie realizowane przez MPEC przy udziale środków finansowych Samorządu Augustowa.

Turystyka i wypoczynk

Inwestycje z zakresu turystyki i wypoczynku - wyciąg nart wodnych pierwszy zrealizowany w Polsce profesjonalny wyciąg nart wodnych, za który Miasto uzyskało nagrodę jako Atrakcja Turystyczna Roku 1999 Polskiej Organizacji Turystycznej, a ówczesny burmistrz Miasta Augustowa otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybudowano także Molo Radiowej Trójki (w obecnej kadencji zmieniono poszycie mola), wybudowano także amfiteatr, pływalnię miejską oraz parkingi wokół wyciągu i amfiteatru.

Wybudowano kładkę pieszą nad rzeką Nettą, zmodernizowano ulicę Mostową, Rynek Zygmunta Augusta wraz z oświetleniem, wybudowano w parku na Rynku Zygmunta Augusta fontannę, kolumnę Zygmunta Augusta oraz pomnik tym, którzy walczyli za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę, wyłożono kostką granitową tzw. "stumetrówkę", park, pierzeję południową (za obecnej kadencji dokończono pierzeję wschodnią).

 

Obwodnica Augustowa

Mimo wielu trudności w latach 2010-2014 doprowadzono do wybudowania obwodnicy Augustowa dzięki staraniom wieku ludzi przy wsparciu mieszkańców Augustowa.

 

Wysypisko śmieci

Zrekultywowano wysypisko śmieci, zbudowano stację przeładunkową śmieci wytwarzanych w Augustowie, a najważniejsze – wszystkie śmieci z Augustowa wywożone są poza Augustów do Koszarówki i Dolistowa.

Zdjęcia poniżej to przykłady zrealizowanych i zmodernizowanych ulic w pełnym zakresie z chodnikami i uzbrojoną infrastrukturą oświetleniową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją burzową i wodociągową. Lista zrealizowanych ulic w tych latach jest ogromna i kosztowna finansowo. Przytaczamy listę zbudowanych ulic: Partyzantów, Kasztanowa, Sosnowa, Zacisze, Mostowa, Rynek Zygmunta Augusta, Nadrzeczna, Żeglarska, Raginisa, Borki, Rajgrodzka, Jonkajtysa, Zabia, ks. Skorupki, Osiedlowa, Koscielna, Mickiewicza, Pamięci Narodowej, H.Sucharskiego, Prądzyńskiego, Wypusty, Arnikowa, Storczykowa, Konwaliowa, Kanałowa, I Pułku Ułanów Krechowieckich, Śliwkowa, Wrzosowa, Wiejska, Staszica.